Az ÁSZF PDF-formátumban való letöltéséhez KATTINTS IDE!

Üdvözlünk a Sweet Metal Tech Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a styleanddirt.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.  A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1. A szolgáltató

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

Név: Sweet Metal Tech Kft.

Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 20.

Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 20.

Személyes átvételi pont  címe: Személyes átvétel esetén kizárólag csak Budapest területén belül előre egyeztetett időpontban és előre egyeztetett helyszínen átvehető. Időpont egyeztetés: info@styleanddirt.com vagy facebook üzenetben a STYLEANDDIRT Official oldalon. (https://www.facebook.com/styleanddirt/ )

Adatkezelési nyilvántartási szám: 13948375-5829-113-11

Képviselő neve: Grúber Péter

Cégjegyzékszám: 11-09-021380

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 13948375-2-11

Számlavezető pénzintézet: K&H

Számlaszám: 10400511 50526874 66841000

E-mail cím: info@styleanddirt.com

Telefonszám: +36-20-233-9749

  

2. Felhasználási feltételek

2.1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe kell vennie és aszerint köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó országának/államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

 

2.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.styleanddirt.com domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Nyilatkozat keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A honlapon folytatott tevékenység

styleanddirt.com webboltban saját márkás divatáru széles választékát találják az érdeklődők.

4. A honlapon történő vásárlás

4.1. Regisztráció

     a. Regisztráció a honlapon

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Honlapon történő megrendeléshez a regisztráció nem kötelező. Felhasználó regisztrálni a Honlap jobb felső felületén megtalálható „Bejelentkezés / regisztráció” feliratra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

 A „Személyes információk” menüpont alatt

- Keresztnév

- Vezetéknév

- Email cím

- Jelszó

A „Címed” menüpont alatt

- Keresztnév

- Vezetéknév

- Számlázási és szállítási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország, telefonszámok

- Céges megrendelő esetén Cégnév és adószám

- Jelen cím neve (otthoni, munkahelyi, stb.)

 A Honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy Felhasználónak a jelölő négyzetre való kattintással ("Másik cím használata számlázásra") lehetősége van egyéb számlázási címet megadnia. Felhasználónak ezen a felületen van lehetősége továbbá feliratkoznia a Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával ("Hírlevél feliratkozás"). A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mail-ben tájékoztatja a Felhasználót, melyben Felhasználó egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni az info@styleanddirt.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

4.2. Megrendelés

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Holnapon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező, így a Felhasználó regisztráció nélkül is, bármikor megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek alatt lévő számok segítségével lehet lapozni.

 Az „HETI AKCIÓ” kategóriában a Honlapon eladásra kínált összes akciós termék megtalálható. Felhasználó az „Újdonságok” kategóriában találhatja meg a Honlapon újonnan megvásárlásra kínált termékeket. Az akcióban vásárolt termékeket nem áll módunkban kicserélni, ez alól kivétel a gyártási hibás termék. 

A nyereményjátékok és akciók az akciós termékekre nem vonatkoznak és nem vonhatóak össze!

Felhasználónak lehetősége van a „Keresés” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer megjeleníti.

A keresés eredményeképpen a termékek ugyanúgy jelennek meg, mint a fenti kategóriák esetén. Ugyanúgy lehetőség van lapozásra - amennyiben az adott keresés több kitevő találatot adna - és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is. Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával. A kosár tartalmát (a megrendelni kívánt termék tételszámát, és annak árát) Felhasználó a Honlap tetején, a "Kosár" ikon mellett megtalálható rövid összegző felület segítségével ellenőrizheti. A „Kosár” ikonra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.

 A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző felület alján a megrendelése végösszegét. Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a „TÖRLÉS” gombra kattintva (melynek szimbóluma egy kuka), illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud.

Szolgáltató rendszere - automatikusan, a Szolgáltató szerverén, 365 napig -  eltárolja a kosár tartalmát, ha  Felhasználó kilép a Honlapról vagy a vásárlási folyamatot megszakítja. Felhasználó következő látogatáskor, miután e-mail címének és jelszavának megadásával belépett a Honlap felületére, folytathatja megrendelését. A kosár eltárolására csak regisztrált felhasználóknak van lehetősége.

Ha a felhasználó rendelkezik kedvezményre jogosító kuponkóddal, azt a „Van kuponod? Add meg! :)” szövegrész alatti mezőben használhatja fel .

A "Kosárösszesítő" felületen Felhasználó választhat, hogy

  • amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra az "1. lépésnél" az e-mail és a jelszó mezőbe belépési adatait megadva, vagy
  • a vásárlást vendégként folytathatja, ha rákattint a "Megrendelés vendégként" gombra, s kitölti a megrendeléshez szükséges adatokat.

A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy a Felhasználó a Honlapon a legközelebbi megrendelésnél gyorsabban tudja leadni azt, valamint könnyen nyomon tudja követni, illetve lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni is. Ha Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.

Amennyiben a Felhasználó a megrendeléshez nem kíván a Honlapon regisztrálni, úgy a megrendelés teljesítéséhez szükséges jelen ÁSZF 4.1. pontjában meghatározott adatokat megadnia, kivételt képez a jelszó. A felület alján felsorolásra kerülő fizetési módokra való kattintással lehetséges folytatni a megrendelés folyamatát.

A Honlapon regisztrált Felhasználóknak a megrendeléshez szükséges adatokat nem kell a vásárlás során még egyszer megadnia, a Honlap a Felhasználót ebben az esetben (sikeresen bejelentkezést követően) automatikusan a „2. lépés”-hez navigálja.

Felhasználónak a jelen felületen lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához a Felhasználónak az ÁSZF-et el kell olvasnia és ezt jelölőnégyzettel meg is kell erősítenie a továbblépéshez.

Felhasználó a „3. lépés” felületen választani tud a fizetési módok között.

Ha a Felhasználó választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a kívánt fizetési módra történő kattintással a Honlap a „Rendelés megerősítése” felületre navigálja.

Az „Adatok ellenőrzése” összesítő felületen Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.

Az oldal jobb alsó részében található „Rendelés megerősítése” gombra kattintást követően pedig a Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, valamint egy, a Felhasználó e-mail címére küldött automatikus levélben értesíti a Felhasználót, mely tartalmazza a megrendelés pontos részleteit.

 A megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „Fiókom” feliratra kattintva, azon belül pedig a "Rendelési előzmény és részletek"-be navigálva. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. A megrendelést bármikor ki is nyomtathatja.

4.3. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában ("Személyes információk" illetve a "Címek" részben), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „TÖRLÉS” ikonra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb (pl. szállítási cím).

 

4.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mail-t (amennyiben a visszaigazoló e-mail a SPAM mappába kerül, vagy a Felhasználó által előre beállított szűrő miatt nem jelenik meg annak "Beérkezett levelek" fiókjában, esetleg a Felhasználó tárhelyszolgáltatójának beállításai miatt nem érkezik meg az e-mail, a Szolgáltató ezért felelősséget nem tud vállalni és a szerződés érvényesnek minősül). Ezen felül amennyiben a Felhasználó érzékeli, hogy a visszaigazoló levelet nem kapta meg 3 órán belül, köteles erről a Szolgáltatót értesítenie és a Szolgáltató mindent megtesz az ügy kivizsgálása érdekében, illetve egy másodlagos visszaigazoló e-mail-el pótolni próbálja a hiányosságot.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mail-ben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

 

4.5. Fizetés

Banki átutalás: a Felhasználónak lehetősége van a sikeres megrendelést követően saját Bankjából banki átutalást indítani s ekképp kiegyenlíteni a megrendelés ellenértékét a Szolgáltató részére. A Szolgáltató mind a rendelés végén, mind a visszaigazoló e-mail-ben közli a banki átutaláshoz szükséges adatokat.

Fizetés utánvétellel: amennyiben a Honlapon megrendelt termék a megrendelés során feltüntetett futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben. 

4.6. Számla

A számlát a Felhasználó a termék megrendelését követően e-mail-ben megkapja a szamlazz.hu rendszerétől.

4.7. Szállítás

A Szolgáltató az alábbi átvételi kiszállítási lehetőségeket biztosítja felhasználó számára

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (röviden: GLS)

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS-el történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre. Lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt, melyet a GLS telefonszámán tehet meg. Ehhez szükséges a csomag fuvarszáma, amit kollégáinktól kérhet meg telefonon vagy e-mail-en keresztül. (+36-29-886-670info@gls-hungary.com.

Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Felhasználó a megrendelés ellenértékét átutalással a Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Felhasználó a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

 

4.8 Szállítási költségek

 

Szállítási díjak az ország területén az alábbi árakon:

súlyhatár                                                      Bruttó fuvardíj


Csomagpont szolgálat 2 kg-ig.                     1200 Ft.

 

4.9. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje 2-3 munkanap Csomagpont futárszolgálat esetén. A csomagküldő szolgáltató által okozott esetleges késésekért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha

a)   a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b)   a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

5. Elállási jog

5.1 Elállási jog gyakorlásának menete

Kérjük, olvasd el a "Garancia és Elállási Jog" oldalunkat is!

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken (https://styleanddirt.com/styleanddirt_elallasi_felmondasi_nyilatkozat.pdf) keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mail-ben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5.2. Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

a)      olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

b)      lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

c)      hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

d)      nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

 e)      a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

Kérjük, olvasd el a "Garancia és Elállási Jog" oldalunkat is!

6. Szavatosság

6.1. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az ‎5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A designok színe, élessége eltérhet a webshopban látott termékek elektronikus grafikai design képeitől, színeitől.

Ennek az okai a következőek:

A gyártási technológia miatt a fekete (sötét) termékek esetében egy alányomást kell végezni amit úgy kell elképzelned mintha egy fényes papírra nyomnánk rá egy képet. A fehér (világos) textilek esetében ez elmarad, mert nem kell alányomást végezni. Ez által a fehér (világos) termékek esetében közvetlenül a textilre kerül a nyomás ami által másképpen reagál a textil, hiszen nem egy “fényes plusz anyagra” kerül a nyomás hanem közvetlenül a textilre. Ezért látható a sötét termékek esetében a különbség élesebbnek.

 A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

6.2. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Felhasználó érvényesítheti:

Név: Sweet Metal Tech Kft.

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 20.

E-mail: info@styleanddirt.com

 

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 20.

Telefonszám: +36-20-233-9749

E-mail: info@styleanddirt.com

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

2012. évi LV. törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény módosításáról szóló törvény előírja, hogy a szolgáltató  a jegyzőkönyv második példányát :

  • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

A fogyasztóvédelmi törvény a szóbeli panaszt megbontja személyesen-, illetve egyéb módon közölt szóbeli panaszra. A szabályozás alapján egyértelmű a vállalkozások kötelezettsége, így a szóbeli (pl. telefonon, vagy Skype-on közölt) panaszról is jegyzőkönyvet kell felvenni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. Az egyedi azonosító szám bevezetése a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az ügyféllel is közölni kell."

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Speciális ruhacímke a termék nyakában:

A termék nyakában található speciális papír anyagú címke nem csak egy kényelmi funkciót tölt be, hanem többek közt egy biztonsági célt is szolgál. Hiszen amennyiben a papír sérül vagy szemmel láthatóan egyszer már le lett szedve akkor már nem lehet újként újra visszaragasztani. Ez azért van, hogy a vásárló minden esetben biztos legyen abban, hogy nem használt terméket kap. Továbbá minden megrendelő kap a termékei mellé egy nyomtatott használati útmutatót amelyben külön felhívjuk a figyelmét a vásárlónak a címke és a termék rendeltetésszerű használatára.

Termék mosása:

A termékben ujján található STYLE&DIRT címke belső részén lévő mosási kresz szerint.

Mosási kresz értelmezését megtalálod a weboldalra feltöltött “MOSÁSI KRESZ” mellékletben.

Amennyiben a terméket már a vásárló használta (független attól, hogy egyszer vagy többször, de használta) a termék már nem minősül új terméknek. Ebből fakadóan nem áll módunkban a terméket kicserélni vagy visszatéríteni a termék árát. Ez alól kivételt képez, ha a termék gyártási hibás.

Termékcsere:

Terméket csak abban az esetben cserélünk ki, ha írásban jelezte a vásárló csereszándékának okát, valamint ezt csak írásban tudjuk elfogadni. Továbbá csak eredeti csomagolásban, sértetlen terméket tudunk kicserélni vagy annak árát visszatéríteni.

 

7.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Honlap cím: www.bekeltet.hu

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Bírósági eljárás kezdeményezése:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 

Központi telefonszám: +36 1 459 4800 

Faxszám: +36 1 210 4677 

 

A területileg illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetőségei:

Területi Főfelügyelőség neve: Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Területi Főfelügyelőség székhelyének postai címe: 1365 Budapest, Pf.: 270.

Területi Főfelügyelőség telefonszáma: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 236-3956

Területi Főfelügyelőség e-mail címe: fogyved.pestmegye@pmkh.hu

 

 

8. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak azok hatályossá. Természetesen a változtatásokat az ezen túlmenően leadott rendelésekre lehet csak alkalmazni.

9. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

10. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

11. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFÁ-t már tartalmazzák.

2017-10-29