ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A STYLEANDDIRT márka a legnagyobb saját tervezésű, gyártású egyedi póló márka.

Társaságunk kiemelt figyelmet szentel a minőségi alapanyagoknak, melyek a nemzetközi környezetvédelmi elvárásoknak megfelelnek; ezzel is támogatva a környezettudatosságot.

A https://styleanddirt.com oldalon minden szellemi alkotáshoz fűződő jog tulajdonjog, és az a SND Fashion Magyarország Kft. tulajdona marad. A https://styleanddirt.com oldal és tartalmának felhasználása, beleértve az ilyen tartalom részben vagy egészben történő másolását vagy tárolását is a https://styleanddirt.com engedélye nélkül tilos.

1. Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak a vásárló által leadott minden olyan megrendelésre vonatkoznak, amit az SND Fashion Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/2., cégjegyzékszám: 01-09-338574, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, adószám: 26674607-2-43) (a továbbiakban: „SND Fashion Magyarország Kft. vagy „Társaság”) honlapján (https://styleanddirt.com) keresztül kap a Társaság. A vásárlás előfeltétele a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása.

Az SND Fashion Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Vásárló által leadott megrendelésre azok a Feltételek vonatkoznak, amelyek a megrendelés elküldése időpontjában a https://styleanddirt.com oldalon megtalálhatóak voltak.

2. Az árak és a szállítási költségek

A https://styleanddirt.com oldalon megjelenített árak tartalmazzák a törvény által előírt ÁFÁ-t, de nem tartalmazzák a kiszállítás díját.

Az egyes szállítási módok költségét a fizetési folyamat során egyértelműen feltüntetjük. A szokványos szállítási díjunk bruttó 1500,-Ft. Amennyiben a Vásárló rendelését a Társaság nem tudja teljes egészében elküldeni, a kiegészítő szállításokhoz nem számít fel újabb költséget.

3. Megrendelés, az adásvételi szerződés létrejötte

A megrendelést a https://styleanddirt.com lehet leadni, a honlapon megtalálható termékekre.

3.1. A rendelés menete:

A vásárló a megrendelni kívánt terméket név szerint vagy a kategóriák közt szűrve megkeresi. A kiválasztott termékre kattintva, a megrendelő tájékozódhat a termék leírásáról (szín, méret, fazon, anyagösszetétel, anyagminőség).

Amennyiben a termék elnyeri a Vásárló tetszését, kiválasztja a méretet és beteszi a terméket a kosárba. Ezután a vásárlónak lehetősége van visszatérni a termékekhez, vagy ha nem kíván tovább vásárolni a MEGRENDELÉS gombra kattintva a megrendelés véglegesítését megkezdeni. A Társaság honlapján lehetőség van regisztrációval vagy anélkül, akár vendég

vásárlóként is vásárolni. A Vásárló kitölti a szállítási- és számlázási adatokat, valamint szállítási – és fizetési módot választ. Ezt követően, ha a Vásárló áttekintette megrendelését, még lehetősége van a megjegyzés rovatba a megrendeléshez kapcsolódóan további információkat megírni. Ezt követően a megrendelés véglegessé válik, és a vásárló visszaigazoló emailt kap a megrendelt termékről, termékekről, így az adásételi szerződés létrejön a Vásárló és a Társaság között. A megrendelés visszaigazolása a megrendelési adatlapon feltüntetett e-mail címre történik, amelyben a Társaság nyilatkozik arról, hogy a megrendelést kézhez kapta, elfogadta, és megerősíti az adásvételi szerződés létrejöttét.

Amennyiben a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttsége alól mentesül.

Amennyiben valamilyen oknál fogva a Vásárló megrendelését nem tudja az SND Fashion Magyarország Kft. teljesíteni, azt mihamarabb tudatja a Vásárlóval.

A megrendeléssel kapcsolatos bármilyen felmerülő probléma esetén az info@styleanddirt.hu e-mail címen vagy a +36-30-722-0203 telefonszámon kérhet segítséget a Vásárló.

4. Kézbesítés

Az SND Fashion Magyarország Kft. a lehető leggyorsabban feldolgozza a megrendeléseket, és mindent elkövet annak érdekében, hogy a megrendelést a kiválasztott szállítási feltételekkel eljuttassa a vásárló által megadott címre.

4.1. GLS Futárszolgálattal történő kiszállítás

Az SND Fashion Magyarország Kft. a megrendeléseket a GLS futárszolgálat segítségével juttatja el a Vásárlóihoz. A GLS futárszolgálat kiszállítási díja bruttó 1500,-Ft. A délelőtt 10.00 óráig vásárolt termékeket lehetőleg még aznap, a 10.00 óra után leadott termékeket másnap átadja a Társaság a futárszolgálatnak kiszállításra. A szállítási idő ünnepi időszakban – a megnövekedett rendelésszám miatt – pár nappal megnövekedhet, de akkor is 2-3 munkanapon belül kiszállításra kerülnek a termékek. Kiszállításra kizárólag munkanapon van lehetőség. Társaságunk a kiszállításokat 48 órán belül igyekszik minden esetben teljesíteni.

A kiszállítást a futárszolgálat végzi arra a címre, amit a Vásárló a megrendelése során szállítási címként megadott. Sikertelen kézbesítés esetén a futár telefonon egyeztet a Vásárlóval, ha ezt követően is sikertelen a kiszállítás, úgy a csomag visszakerül a feladóhoz. Amennyiben a két sikertelen kézbesítést követően a Vásárló továbbra is igényt tart a megrendelésére, úgy annak költsége a Vásárlót terheli.

4.2. Személyes átvétel

Személyes átvételre kizárólag Budapest területén és a Társasággal előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

Amennyiben rendelése nem érkezik meg az ütemezett dátumon, kérjük, keresse meg az SND Fashion Magyarország Kft.-t e-mailen az info@styleanddirt.com címen vagy a +36-30-722-0203 telefonszámon.

5. Fizetési módok

Hitelkártya vagy bankkártya:
A Vásárló fizetési adatait megadhatja a rendelés leadásának idején érvényes hitelkártya vagy bankkártya használatával.

Készpénzes fizetés átvételkor:
A megrendelést utánvéttel a futárnál is ki lehet fizetni.

A törvény által előírt számladokumentumot a vásárlást visszaigazoló e-mailben küldi el a Társaság.

6. A megrendeléstől való elállás, termék visszaküldése

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján és a 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet értelmében a vásárló elállhat a szerződéstől, ezt a termék kézhezvételtől számított 14 napon belül teheti meg.

Ez nem érinti a fogyasztó azon jogát, hogy még az átvétel előtt elálljon. Amennyiben tehát meggondolja magát a vásárló, hogy még sincs szüksége olyan típusú termékre, akkor kiszállítást megelőzően is elállhat. A Vásárló saját költségén köteles visszaküldeni a terméket.

A 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet alapján elállás esetén a fogyasztó visszaküldheti a terméket, indokolás nélkül. A termék ára 14 napon belül visszajár, illetve a szállítási díj is visszajár. Az áru díja abban a formában jár vissza, amiben a Vásárló fizette a terméket, ha bankkártyával vásárolt, akkor átutalással, ha készpénzben, akkor készpénzben köteles azt visszaszolgáltatni a Társaság. A vásárló kifejezett beleegyezésével azonban eltérhetnek ettől.

Elállási jog érvényesítéséhez szükséges egy "Elállási/felmondási Nyilatkozat" kitöltése és elküldése a Társaság részére. A Nyilatkozat a https://styleanddirt.com honlapon megtalálható. A kitöltött nyilatkozatot postán a 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. 1.em. 2. címre, vagy emailen az info@styleanddirt.hu email címre kérjük megküldeni.

Az SND Fashion Magyarország Kft. garantálja a teljes pénzvisszatérítést, feltéve, ha minden tételt az átvételi állapotában küld vissza a Vásárló. Ez azt jelenti, hogy a tételek nem károsodtak, nem szennyeződtek, nem lettek mosva vagy viselve (a felpróbálást leszámítva), illetve minden címkéjük és cédulájuk sértetlen.

Amennyiben a Vásárló részére hibás termék kerül kiszállításra, és a minőségi hiányosságért az SND Fashion Magyarország Kft. a felelős - a termékeket kicseréli, vagy visszatéríti a vételárat. A visszaküldés szállítási költsége a Társaságot terheli (utólagosan megtérítve).

Vásárló a fenti esetben köteles előzetes értesítés és megbeszélés alapján visszaküldeni a terméket, mivel az minden esetben egyedi elbírálást kíván. Vásárlók a +36-30-722-0203 telefonszámon vagy az info@styleanddirt.com email címen kérhetnek segítséget.

Vásárló a termékkel kapcsolatos elégedetlenségét telefonon (+36-30-722-0203) majd a fentiek értelmében írásban (e-mail-ben) is jelezheti.

7. Kellékszavatosság, jótállás

A Vásárló a Társaság hibás teljesítése esetén a Társasággal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Társaság költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Társaság adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Vásárló a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Társaságtól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8. Jogérvényesítés

Amennyiben Társaságunk és a vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Honlap cím:
www.bekeltet.hu http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Fogyasztóvédelmi panasz esetében első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala jár el.
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
telefon: 06 1 896-4379

9. Irányadó jog

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet mindenkor hatályos rendelkezései irányadók.

A jelen Általános Szerződés Feltételek hatályos szövege a https://styleanddirt.com honlapon letölthető.